EN CZ WWW L-System Explorer

Šířka: X středu: Krok: px Barva pozadí:#  
Výška: Y středu: Úhel: ° Barva pera:#  
Počet iterací: Vypočítat střed: -Δ kroku:% / it Cílová barva:#  
Kořen: -Δ úhlu:% / it Barva bodu:#  
Pravidla:

Přednastavené:WLSE Image Output

© 2006 Mr. Zdeeck, http://zdeeck.borg.cz, v1.0.2a